ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ เรื่องความปลอดภัยในชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปุญญาพร บุญปลูก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2562,10:22  อ่าน 505 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การบริหารงานวิชาการโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปุญญาพร บุญปลูก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2562,09:38  อ่าน 460 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การรายงานผลการประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว 2552
ชื่ออาจารย์ : นางฉันทนา อักษรณรงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 2562,15:47  อ่าน 558 ครั้ง
รายละเอียด..