คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.จิรนุช พิมพ์เมืองเก่า
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.คเชนทร์กูล ศรีสุข
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.พุธพงษ ทรงรัมย์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : กรรมการนักเรียน
ตำแหน่ง : สภานักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : สารวัตรนักเรียน
ตำแหน่ง : สภานักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชื่อ-นามสกุล : สารวัตรนักเรียน
ตำแหน่ง : สภานักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชื่อ-นามสกุล : สารวัตรนักเรียน
ตำแหน่ง : สภานักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชื่อ-นามสกุล : ประชาสัมพันธ์วันจันทร์
ตำแหน่ง : นักเรียนประชาสัมพันธ์ 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชื่อ-นามสกุล : ประชาสัมพันธ์วันอังคาร
ตำแหน่ง : นักเรียนประชาสัมพันธ์ 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชื่อ-นามสกุล : ประชาสัมพันธ์วันพุธ
ตำแหน่ง : นักเรียนประชาสัมพันธ์ 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชื่อ-นามสกุล : ประชาสัมพันธ์วันพฤหัสบดี
ตำแหน่ง : นักเรียนประชาสัมพันธ์ 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชื่อ-นามสกุล : ประชาสัมพันธ์วันศุกร์
ตำแหน่ง : นักเรียนประชาสัมพันธ์ 2561
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5-6