ผู้บริหาร

นายชาญชัย ไชยพิศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ











สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/11/2018
ปรับปรุง 31/03/2020
สถิติผู้เข้าชม 261255
Page Views 332484
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด ชำนิ ชำนิ
2 โรงเรียนอนุบาลชำนิ ชำนิ ชำนิ
3 โรงเรียนบ้านช่อผกา ช่อผกา ชำนิ
4 โรงเรียนบ้านบุหนองเทา ช่อผกา ชำนิ
5 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร ช่อผกา ชำนิ
6 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน ช่อผกา ชำนิ 0898649406
7 โรงเรียนบ้านหนองเพิก ละลวด ชำนิ
8 โรงเรียนบ้านหนองพะอง ละลวด ชำนิ
9 โรงเรียนวัดละลวด ละลวด ชำนิ
10 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง หนองปล่อง ชำนิ
11 โรงเรียนบ้านดอนหวาย หนองปล่อง ชำนิ
12 โรงเรียนวัดหนองปล่อง หนองปล่อง ชำนิ
13 โรงเรียนบ้านประคอง เมืองยาง ชำนิ -
14 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) เมืองยาง ชำนิ
15 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ เมืองยาง ชำนิ
16 โรงเรียนชำนิพิทยาคม เมืองยาง ชำนิ
17 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา เมืองยาง ชำนิ
18 โรงเรียนบ้านโคกสนวน โคกสนวน ชำนิ
19 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ บ้านกรวด บ้านกรวด
20 โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา บ้านด่าน บ้านด่าน 0813905455
21 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี บ้านด่าน บ้านด่าน
22 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) บ้านด่าน บ้านด่าน
23 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน บ้านด่าน บ้านด่าน
24 โรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านด่าน บ้านด่าน
25 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย บ้านด่าน บ้านด่าน -
26 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร ปราสาท บ้านด่าน
27 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท ปราสาท บ้านด่าน
28 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย ปราสาท บ้านด่าน
29 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม ปราสาท บ้านด่าน 044783735
30 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด วังเหนือ บ้านด่าน
31 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก วังเหนือ บ้านด่าน
32 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ โนนขวาง บ้านด่าน
33 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา โนนขวาง บ้านด่าน
34 โรงเรียนบ้านดงเย็น โนนขวาง บ้านด่าน
35 โรงเรียนบ้านดงกะทิงมิตรภาพอนุสรณ์ โนนขวาง บ้านด่าน
36 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) โนนขวาง บ้านด่าน
37 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์(ศรีตลาดโพธิ์) ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
38 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
39 โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตลาดโพธิ์ ลำปลายมาศ
40 โรงเรียนบ้านหนองไทร ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
41 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
42 โรงเรียนทะเมนชัยพิทยาคม ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
43 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
44 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
45 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
46 โรงเรียนบ้านหนองบัว ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
47 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท ทะเมนชัย ลำปลายมาศ
48 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
49 โรงเรียนบ้านตูมหวาน บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
50 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล บุโพธิ์ ลำปลายมาศ
51 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม บ้านยาง ลำปลายมาศ
52 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี บ้านยาง ลำปลายมาศ
53 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) บ้านยาง ลำปลายมาศ
54 โรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฏร์รังสรรค์) บ้านยาง ลำปลายมาศ
55 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม บ้านยาง ลำปลายมาศ
56 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
57 โรงเรียนบ้านโคกสูง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
58 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
59 โรงเรียนบ้านโคกซาด ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
60 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
61 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ
62 โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
63 โรงเรียนบำรุงวิทยา ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ 661338
64 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
65 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
66 โรงเรียนธารทองพิทยาคม ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
67 โรงเรียนอนุบาลบำรุงวิทยา ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
68 โรงเรียนลำปลายมาศ ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
69 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล หนองกะทิง ลำปลายมาศ
70 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง หนองกะทิง ลำปลายมาศ
71 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ หนองกะทิง ลำปลายมาศ
72 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ หนองกะทิง ลำปลายมาศ
73 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา หนองกะทิง ลำปลายมาศ
74 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ หนองคู ลำปลายมาศ
75 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา(กุศลสามัคคีวิทยา) หนองคู ลำปลายมาศ
76 โรงเรียนบ้านแท่นพระ หนองคู ลำปลายมาศ
77 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา หนองบัวโคก ลำปลายมาศ 044781625
78 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก หนองบัวโคก ลำปลายมาศ
79 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ หนองบัวโคก ลำปลายมาศ
80 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ หนองโดน ลำปลายมาศ 044000000
81 โรงเรียนวัดกะทิง หินโคน ลำปลายมาศ
82 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ(โนนตะครองโคกใหม่วิทยา) หินโคน ลำปลายมาศ
83 โรงเรียนวัดหัวสะพาน หินโคน ลำปลายมาศ
84 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน(คุรุราษฏร์บำรุง) หินโคน ลำปลายมาศ
85 โรงเรียนวัดโคกสะอาด หินโคน ลำปลายมาศ
86 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ เมืองแฝก ลำปลายมาศ
87 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง เมืองแฝก ลำปลายมาศ
88 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก เมืองแฝก ลำปลายมาศ
89 โรงเรียนเมืองแฝกพิทยาคม เมืองแฝก ลำปลายมาศ
90 โรงเรียนวัดหนองครก เมืองแฝก ลำปลายมาศ
91 โรงเรียนบ้านตูบช้าง เมืองแฝก ลำปลายมาศ
92 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า เมืองแฝก ลำปลายมาศ
93 โรงเรียนบ้านหนองแวง เมืองแฝก ลำปลายมาศ 09-2865320
94 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ เมืองแฝก ลำปลายมาศ
95 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา แสลงพัน ลำปลายมาศ
96 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง แสลงพัน ลำปลายมาศ
97 โรงเรียนบ้านหนองระนาม แสลงพัน ลำปลายมาศ
98 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย แสลงพัน ลำปลายมาศ
99 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก แสลงพัน ลำปลายมาศ
100 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด แสลงพัน ลำปลายมาศ
101 โรงเรียนบ้านแสลงพัน แสลงพัน ลำปลายมาศ
102 โรงเรียนจตุราษฏร์พิทยาคม แสลงพัน ลำปลายมาศ
103 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ โคกกลาง ลำปลายมาศ
104 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) โคกกลาง ลำปลายมาศ
105 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ โคกกลาง ลำปลายมาศ
106 โรงเรียนบ้านกวางงอย(รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์) โคกกลาง ลำปลายมาศ
107 โรงเรียนวัดโคกล่าม(สิริประภาวิชาคาร) โคกล่าม ลำปลายมาศ
108 โรงเรียนบ้านหนองกุง โคกล่าม ลำปลายมาศ
109 โรงเรียนบ้านลุงม่วง โคกล่าม ลำปลายมาศ
110 โรงเรียนวัดโนนสำราญ โคกล่าม ลำปลายมาศ 07-2441245
111 โรงเรียนบ้านสระคูณ(สิริทัศน์ประชาสรรค์) โคกล่าม ลำปลายมาศ
112 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี โคกล่าม ลำปลายมาศ
113 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น โคกสะอาด ลำปลายมาศ
114 โรงเรียนบ้านหนองปลิง โคกสะอาด ลำปลายมาศ
115 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา โคกสะอาด ลำปลายมาศ
116 โรงเรียนวัดห้วยหวาย โคกสะอาด ลำปลายมาศ
117 โรงเรียนบ้านสนวน(ศิริมงคลวิทยา) โคกสะอาด ลำปลายมาศ
118 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา โคกสะอาด ลำปลายมาศ
119 โรงเรียนบ้านหนองม้า กระสัง เมืองบุรีรัมย์
120 โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) กระสัง เมืองบุรีรัมย์ 044634671
121 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย กระสัง เมืองบุรีรัมย์
122 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) กลันทา เมืองบุรีรัมย์
123 โรงเรียนบ้านหนองปรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์
124 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์
125 โรงเรียนกลันทาพิทยาคม กลันทา เมืองบุรีรัมย์
126 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา กลันทา เมืองบุรีรัมย์
127 โรงเรียนบ้านท้องเรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์
128 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด กลันทา เมืองบุรีรัมย์
129 โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
130 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
131 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
132 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
133 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
134 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
135 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
136 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์
137 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
138 โรงเรียนบ้านพะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
139 โรงเรียนบ้านโนนศิลา ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
140 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
141 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์
142 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
143 โรงเรียนวัดบ้านรุน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
144 โรงเรียนบ้านตะเคียน บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
145 โรงเรียนบ้านหนองเพชร บัวทอง เมืองบุรีรัมย์
146 โรงเรียนบ้านหนองค่าย บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
147 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
148 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
149 โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
150 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
151 โรงเรียนบ้านโคกระกา บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
152 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์
153 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
154 โรงเรียนบ้านง้าง บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
155 โรงเรียนบ้านหนองโสน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ (044) 612855
156 โรงเรียนบ้านมะค่า บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
157 โรงเรียนบ้านตะโก บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์
158 โรงเรียนพระครูพิทยาคม พระครู เมืองบุรีรัมย์
159 โรงเรียนบ้านม่วง พระครู เมืองบุรีรัมย์ 0856367171
160 โรงเรียนพระครูวิทยา พระครู เมืองบุรีรัมย์
161 โรงเรียนบ้านสระเกษ พระครู เมืองบุรีรัมย์
162 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ พระครู เมืองบุรีรัมย์
163 โรงเรียนบ้านหนองขวาง พระครู เมืองบุรีรัมย์
164 โรงเรียนบ้านหนองยาง พระครู เมืองบุรีรัมย์
165 โรงเรียนบ้านหนองไทร ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
166 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
167 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
168 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์
169 โรงเรียนเบญจคามวิทยา สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
170 โรงเรียนบ้านสวายจีก สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ 044181521
171 โรงเรียนบ้านถาวร สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
172 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
173 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
174 โรงเรียนบ้านพลวง สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
175 โรงเรียนบ้านฝ้าย สวายจีก เมืองบุรีรัมย์
176 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
177 โรงเรียนสองห้องพิทยาคม สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
178 โรงเรียนบ้านตลาดชัย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
179 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
180 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
181 โรงเรียนบ้านร่มไทร สองห้อง เมืองบุรีรัมย์
182 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
183 โรงเรียนบ้านสารภี สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
184 โรงเรียนบ้านฝังงา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์
185 โรงเรียนบ้านโนนแดง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
186 โรงเรียนบ้านสมสนุก สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
187 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
188 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
189 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์
190 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ 0-4478-3506
191 โรงเรียนบ้านมาบสมอ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
192 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
193 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ 044 - 630434
194 โรงเรียนบ้านนากลาง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
195 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
196 โรงเรียนหนองตาดพิทยาคม หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
197 โรงเรียนบ้านหนองตราด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์
198 โรงเรียนบ้านหลักเขต หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
199 โรงเรียนบ้านโคกเก่า หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
200 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
201 โรงเรียนวิมลวิทยา หลักเขต เมืองบุรีรัมย์
202 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
203 โรงเรียนบ้านโคกวัด อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
204 โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
205 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
206 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร อิสาณ เมืองบุรีรัมย์
207 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
208 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
209 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
210 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์
211 โรงเรียนบ้านตลาดควาย เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
212 โรงเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 0862460221
213 โรงเรียนบ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
214 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
215 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
216 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
217 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
218 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
219 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์
220 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
221 โรงเรียนอนุบาลธีรา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
222 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ในเมือง เมืองบุรีรัมย์
223 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ 044614034
224 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ 044611277
225 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว ในเมือง เมืองบุรีรัมย์