ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบกลุ่มเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระลาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด19)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64

โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2464
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ตาม QR code ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 64
ตารางสอบปลายภาค 2/2563
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ IELEP & AP ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 64
รายการโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 64
สารจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 63
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 มีสอบ TEDET
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 63
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสมัครสอบTEDET
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบโล่รางวัล แก่เด็กหญิงสุพิชญา วงศ์ฉัตรโชค
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 63
แจ้งแผนผังรับส่งนักเรียน
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 63