ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน
วิ่ง 66 ปี โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ "Run for child"
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 62
วารสาร online ฉบับเดือน มิถุนายน 2562
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 62
วารสารพิเศษ มีนาคม 1 / 2562
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 62
วารสาร Online (ฉบับ 1-15 มีนาคม 2562)
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 62
วารสาร Online (ฉบับ 16 - 28 กุมภาพันธ์ 2562)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 62
วารสารพิเศษ กุมภาพันธ์ 3 / 2562
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 62
วารสารพิเศษ กุมภาพันธ์ 2 / 2562
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
วารสารพิเศษ กุมภาพันธ์ 1 / 2562
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
วารสาร Online (ฉบับ 1-15 กุมภาพันธ์ 2562)
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
วารสาร Online (ฉบับ 1-15 มกราคม 2562)
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
วารสาร Online (ฉบับ 16 - 31 มกราคม 2562)
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 62
วันครูแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 62
กำหนดการสอบ O-net ปี 2562 จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 62