ประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ตาม QR code ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2564
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบออนไลน์ ตาม QR code ระหว่างวันที่ 16-20 เมษายน 2564
ข้อแนะนำ ขอให้ท่านเตรียมไฟล์รูปภาพสำเนาเอกสารพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา เป็นภาพที่อ่านได้ชัดเจน ดังนี้
1) สูติบัตรนักเรียน
2) ทะเบียนบ้านนักเรียน
3) บัตรประชาชนผู้ปกครอง
4) ทะเบียนบ้านที่เกี่ยวข้องเฉพาะผู้ที่ต้องการรับรองว่าอยู่ในเขต
จำนวนที่รับเพิ่มเติมได้ ประมาณ 31 คน แยกเป็นในเขต 22 คน นอกเขต 6 คน และเงื่อนไขพิเศษ 3 คน เนื่องด้วยรับนักเรียนชั้น อ.3 เดิมและรับห้องเรียนพิเศษแล้ว

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสมัครเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2564,07:33   อ่าน 346 ครั้ง