ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนสมัครสอบTEDET
นักเรียนที่สมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ http://tedet.or.th/SchoolMa/StudentlistSc63.asp

*กรณีไม่พบรายชื่อนักเรียน – สามารถแจ้งข้อมูลชื่อ-นามสกุลนักเรียน และศูนย์สอบประเมิน มาทางกล่องข้อความ (Inbox) อีเมล info@tedet.or.th หรือ Line: @tedet.or.th
**กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง - สามารถแก้ไขชื่อ-นามสกุล เพศ ได้ที่  http://www.tedet.or.th/Register/CheckRegister.asp ในส่วนวิชาและระดับชั้นสามารถแจ้งแก้ไขข้อมูล มาทางกล่องข้อความ (Inbox) อีเมล info@tedet.or.th หรือ Line: @tedet.or.th
 
โครงการ TEDET จัดสอบประเมินพร้อมกันทั่วประเทศ
วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์สอบประเมินทั่วประเทศ
ระดับประถมศึกษา เวลา 08.30 - 12.00 น.
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เวลา 13.00 - 16.30 น.
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.tedet.or.th
Line: @tedet.or.th

สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
ครูผู้ประสานงาน คุณครูรัตนาภรณ์ แก้วบุตรดี 094-2897980
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2563,16:03   อ่าน 158 ครั้ง