ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูร่วมกิจกรรมในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งถูกกำหนดให้เป็น  "วันพ่อแห่งชาติ" เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2563,14:01   อ่าน 145 ครั้ง