ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนในรูปแบบ PLC
 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของคุณครูผู้สอน จึงได้มีการจัดอบรมโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนในรูปแบบ " ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ "  ( PLC ) โดยมีนางสาวสุมาลี กุงไธสง และ นางสาวจินดา ผาบุตร เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมครั้งนี้
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2563,15:25   อ่าน 412 ครั้ง