ภาพกิจกรรม
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู
" ขอน้อมนบวันทา กตัญญุตา บูชาครู "
ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครูผู้สอน ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ โดยพิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญ ที่ให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ระลึกพระคุณของคุณครู
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2563,09:53   อ่าน 490 ครั้ง