ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมิน SAR (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 109.41 KB 76
แบบประเมิน SAR (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.85 KB 182
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 62
หลักสูตรแกนกลางสุขศึกษาพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.66 KB 65
หลักสูตรแกนกลางศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 60
หลักสูตรแกนกลางการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 64
หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 69
หลักสูตรแกนกลางภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 65
หลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.06 KB 71
หลักสูตรแกนกลางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 72
หลักสูตรแกนกลางภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.44 KB 71