ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมิน SAR (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 109.41 KB 33618
แบบประเมิน SAR (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.85 KB 33894
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 33602
หลักสูตรแกนกลางสุขศึกษาพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.66 KB 33607
หลักสูตรแกนกลางศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 33597
หลักสูตรแกนกลางการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 33603
หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 33608
หลักสูตรแกนกลางภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 33609
หลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.06 KB 33612
หลักสูตรแกนกลางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 33608
หลักสูตรแกนกลางภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.44 KB 33611