ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมิน SAR (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 109.41 KB 93732
แบบประเมิน SAR (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.85 KB 94077
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 93708
หลักสูตรแกนกลางสุขศึกษาพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.66 KB 93714
หลักสูตรแกนกลางศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 93705
หลักสูตรแกนกลางการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 93712
หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 93716
หลักสูตรแกนกลางภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 93715
หลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.06 KB 93719
หลักสูตรแกนกลางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 93716
หลักสูตรแกนกลางภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.44 KB 93719