ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมิน SAR (Word) Word Document ขนาดไฟล์ 109.41 KB 2920
แบบประเมิน SAR (PDF) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.85 KB 2959
แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.62 MB 3270
หลักสูตรแกนกลางสุขศึกษาพลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 647.66 KB 3292
หลักสูตรแกนกลางศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 614.43 KB 3133
หลักสูตรแกนกลางการงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 638.92 KB 2929
หลักสูตรแกนกลางสังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 2984
หลักสูตรแกนกลางภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 802.32 KB 3228
หลักสูตรแกนกลางคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.06 KB 2934
หลักสูตรแกนกลางวิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 3051
หลักสูตรแกนกลางภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 717.44 KB 3179